Επικοινωνήστε μαζί μας

Karras’ Star Hotel

Karras' Star Hotel

Αυλάκι, Εύδηλος

Ικαρία,Ελλάδα, Τ.Κ 83302
Τ: [0030] 22750-71024,22750-71046
Φ: [0030] 22750 -71245
Τ χειμώνα: [0030] 210-4322813
Φ χειμώνα: [0030] 210-4329030
E: karrasstarhotel@gmail.com

GPS  συντεταγμένες: 37° 38′ 5.623″ N, 26° 8′ 17.45″ E

ΜΗ.Τ.Ε. 0311Κ013Α0070000

Φόρμα Επικοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Για ακυρώσεις έως 21 ημέρες πριν την άφιξη, η προκαταβολή επιστρέφεται 100%.
2. Για ακυρώσεις λιγότερο από 21 ημέρες πριν την άφιξη, καταβάλλεται το 50% του συνολικού ποσού.
3. Για κρατήσεις έως 2 ημερών, ζητείται προεξόφληση πριν την άφιξη. Σε περίπτωση ακύρωσης, η
προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Μετάβαση στο περιεχόμενο